CSNet
Púpavová 33
841 04 Bratislava
Tel./Fax: 07 - 654 110 85
E-mail: csnet@csnet.sk
 Služby 
Profil
Produkty
Služby
Záruka a reklamácie
Kontakty
Aktuálne informácie
Firma CSNet Bratislava poskytuje servis výpočtovej a kancelárskej techniky vo forme:

 • uzatvorená servisná zmluva pre:
  • kompletný pozáručný servis zariadení (interval servisu je možné dohodnúť pre každý typ zariadení osobitne)
  • dodávky spotrebných materiálov pre kopírky, tlačiarne a pod.(v časoch podľa dohody),
  • havarijné odstraňovanie porúch sietí a serverov (servisný zásah do 4 hodín),
  • odstraňovanie porúch výpočtovej a kancelárskej techniky (servisný zásah do 24 hodín)
  • zálohovanie prevádzkových údajov, archivácia
 • uzatvorená servisná zmluva len na niektorú horeuvedenú činnosť, pre body neuvedené v zmluve platia ustanovenia nasledujúcich odstavcov
 • servisný zásah na telefonickú alebo faxovú výzvu, príp. e-mailom (čas servisného zásahu nie je možné garantovať, zásah bude vykonaný podľa prevádzkových možností firmy).
 • telefonická konzultácia s možnosťou pomoci pri uvedení nefunkčného zariadenia do prevádzky (vyžaduje sa určitá znalosť technických prostriedkov a prevádzkovaného programového vybavenia)

Pri nahlasovaní požiadavky na servisný zásah použite servisný list. Jeho vyplneniu venujte patričnú pozornosť, pri správnom popise poruchy si skrátite čas opravy zariadenia a skrátite celkovú dobu výpadku.

Servisný list Servisný list (komprimovaný)

[na vrch]

(c) 2000 CSNet
Všetky práva vyhradené
Web design by Brko