CSNet
Púpavová 33
841 04 Bratislava
Tel./Fax: 07 - 654 110 85
E-mail: csnet@csnet.sk
 Profil 
Profil
Produkty
Služby
Záruka a reklamácie
Kontakty
Aktuálne informácie
 • Profil Firmy
 • Referencie

  Profil Firmy

  Firma CSNet bola založená v roku 1991 ako špecializovaná firma pre sieťové aplikácie. Po realizovaní veľkých sieťových realizácií (Kerametal Bratislava, NÚTaRCh Bratislava, ÚHKT Praha) v roku 1992 bol profil firmy od roku 1993 rozšírený na komplexné dodávky a servis kancelárskej a výpočtovej techniky. Neskôr aj na spotrebnú elektroniku a strojárske technológie.

  Firma je autorizovaných partnerom viacerých popredných svetových výrobcov sieťových a informačných technológií, medzi najznámejšie certifikáty patrí 3COM Authorized Networking Partner obnovovaný každoročne.

  Dodávky informačných technológií pokrývajú široké spektrum zákazníkov. Od dodávok jednotlivých počítačov pre domáce použitie, cez dodávky a servis pre malé firmy až po komplexné dodávky a komplexný servis pre viaceré popredné slovenské firmy a organizácie z rozpočtovej sféry (univerzity, armáda a zdravotníctvo). Dodávky strojárskych technológií sú určené predovšetkým na zahraničný trh.

  Firma CSNet sa pravidelne zúčastňuje konkurzov na dodávky informačných technológií pre rozpočtovú sféru, kde dosahuje dobré výsledky vďaka prijateľnej cenovej politike, včasným dodávkam podľa potrieb odberateľov a dobre zabezpečenému záručnému a pozáručnému servisu.

  Portfólio dodávok sa časovo mení k čoraz väčšiemu podielu inštalačných, servisných a opravárenských prác a smerom ku kompletným dodávkam so zabezpečeným servisom.

  [na vrch]

  Referencie

 • Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava
 • Strojnícka fakulta STU, Nám. Slobody 17, Bratislava - Katedra automatizácie a Katedra hydraulických strojov
 • Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
 • Vojenský technický a skúšobný ústav, Záhorie, Senica
 • Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Krajinská 91, Bratislava - Podunajské Biskupice
 • Biofaktory s.r.o., Černyševského 26, Bratislava
 • Exmont s.r.o., Vlčie Hrdlo, Bratislava
 • IMMUNOTECH s.r.o., Vlárska cesta 3, Bratislava
 • TATRA SIPOX a.s., Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
 • Park kultúry a oddychu, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava
 • AGRICHEM, spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava
 • Doc. Ing. Juraj Králik, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, Vígľašská 12, Bratislava
 • Goethe Institut, Panenská 33, Bratislava
 • BCN s.r.o., Ľ. Stárka 16, Trenčín
 • Compeko KB, Šalviová 28, Bratislava
 • POMAKS s.r.o., Belinského 22, Bratislava
 • Autoservis, Vojtechovce 621, Nový Život
 • SMÚ - Technocentrum, Karloveská 63, Bratislava
 • Pekáreň Častá, Nová 532, Častá

  [na vrch]

 • (c) 2000 CSNet
  Všetky práva vyhradené
  Web design by Brko